หากผู้ใดเข้ามาในหน้าคาถามหาจักรพรรดินี้แล้ว ถือว่ามีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่ดู่ท่าน เราจึงมีคำทำนายมาให้ท่านอ่าน

หากคิดว่าตรง หากคิดว่าใช่ ก็อย่าลืมสวดบูชาหลวงปู่ดู่ท่านเป็นประจำ หากท่านยังไม่เคยได้รับคำทำนายจากไพ่สำรับพระคาถา คลิกที่นี่ เพื่อรับคำทำนายได้เลยครับ

คำทำนาย

ผู้ใดจับได้ไพ่ คาถามหาจักรพรรดิ  หากช่วงนี้ ท่านรู้สึกว่า การทำงาน หรือ การทำธุรกิจ มักจะประสบปัญหา

มีผู้พยายามขัดขวาง ไม่ให้ความเห็นด้วย โดนกลั่นแกล้ง ไม่ว่าทางกาย วาจา ใจ หรือขอความร่วมมือจากใคร

ก็ไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วย คิดการสิ่งใดก็ผิดพลาด ไม่เป็นไปดั่งเป้าหมาย มาถูกทางแล้วครับ

กับพระคาถาบทนี้ หรืออีกนัยหนึ่ง ท่านมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่ดู่ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ไม่ภพใด ก็ ภพหนึ่ง อย่าลืมหมั่นสวดมนต์บทนี้ครับ

หากสวดมนต์ คาถามหาจักรพรรดิ  ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วันติดต่อกัน จึงจักเห็นผลดีนักแล สาธุ สาธุ สาธุ

สวดจำนวน จบ ตามเลขกำลังวันด้านล่างเช่น เกิดวันศุกร์ สวด 21 จบครับ

คาถาอัญเชิญคุณพระรัตนตรัยและความศักดิ์สิทธิ์เข้าตัว

สวดว่า สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ

จะยังพะลัง อะระหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิสัพพะโส

พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ

คาถามหาจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ (3 จบ)

นโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะ ธา พุท โม นะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา
สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

คาถาภูตพระพุทธเจ้า ของหลวงปู่ดู่

พุท ธะ สัง

วิ หะ ระตัง

ปุญ ญัง วะทา

คาถาตั้งองค์พระพุทธนิมิตของหลวงปู่ดู่

พรหมปัญโญ พุทธะสังมิ ธะสังมิพุท สังมิพุทธะ มิสังธะพุท มหาภูตัง

พุทธะนิมิตตัง ธรรมะนิมิตตัง สังฆะนิมิตตัง วิหะระตัง ปุญญังวทามิ

พุทธะสัง จตุภูตัง วิหะระตัง ปุญญัง

แจกรูปคาถามหาจักรพรรดิสำหรับ ผู้ที่นับถือหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ จากเว็บไซต์ mamooma

ขอขอบคุณเว็บไซต์ www.mamooma.com สำหรับ พระคาถา จักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ ด้วยครับ

Comments

comments