หลายคนออกกำลังกายแทบตายก็ไม่ผอม…..บางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน….. หรือบางคนออกกำลังกาย กินแหลกให้ล่ำ แต่สุดท้ายก็แห้งเหมือนเดิม ทำไมกัน??

สาเหตุเกิดจากคนเรามี body type ที่แตกต่างกันนั่นเองครับ โดยในช่วงปี คศ. 1940 Dr. William Herbert Sheldon นักมานุษยวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ศึกษาจากรูปถ่ายชายและหญิงจำนวน 46,000 ภาพ แล้วกำหนดทฤษฎีว่าด้วยการจำแนกลักษณะรูปร่างของคนออกเป็น 3 แบบใหญ่ๆ ซึ่งมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

  1. โครงสร้างผอมแห้ง เรียกว่า เอกโตมอร์ฟ (Ectomorph) คือ ผู้มีลักษณะโครงสร้าง ผอมโย่ง ผิวบาง ร่างกายท่อนบนสั้น แขน – ขายาว อกและไหล่แคบ มัดกล้ามเนื้อลีบและยาว ที่สำคัญเมตาบอลิซึม ( Metabolism ) ในร่างกายจะเกิดขึ้นเร็ว
  2. โครงสร้างสมส่วน เรียกว่า มีโซมอร์ฟ (Mesomorph) คือ ผู้มีลักษณะช่วงลำตัวยาวและใหญ่ โครงกระดูกใหญ่ ไหล่กว้าง ช่วงอกกว้างและหนา ลำตัวยาว เรียวไปหาเอวที่เล็กจนเป็นรูปตัว วี (V-shape) กล้ามเนื้อขึ้นได้ง่ายและมองเห็นชัดเจน และเมตาบอลิซึม (Metabolism) ในร่างกายจะเกิดขึ้นเร็ว ลักษณะของคนประเภทนี้ถือว่าเป็นรูปร่างในอุดมคติที่ใครๆ ก็อยากได้ใคร่มี
  3. โครงสร้างอ้วนกลม เรียกว่า เอนโดมอร์ฟ (Endomorph) คือ ผู้มีลักษณะโครงกระดูกใหญ่ หนาเทอะทะ กล้ามเนื้อที่สร้างขึ้นมา ก็มีลักษณะใหญ่โตเทอะทะ มีเปอร์เซนต์ของไขมัน สูงเกินค่าเฉลี่ยปกติของคนทั่วไป และ เมตาบอลิซึม ( Metabolism ) ในร่างกายจะเกิดขึ้นช้า

เมื้อรู้แบบนี้แล้วชาวแก๊งค์ลูกหมีก็ต้องเริ่มมาดูว่าตัวเองมี body type แบบไหนก้น ครั้งหน้าพี่หมีใจดีจะเอา วิธีการออกกำลังกายและดูแลสำหรับรูปร่างทั้ง 3 แบบมาลง ซึ่งจะมีการแนะนำพิเศษสไตล์พี่หมีใจดีในการลดหุ่น

Comments

comments