วิกฤตวัยกลางคน หรือ Midlife Crisis ที่หลายๆคนพูดถึง หมายถึง ภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่พบได้บ่อยในบุคคลวัยกลางคนนั่นเอง โดยทั่วไปส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงอายุ 45-65 ปี บุคคลในภาวะนี้มักตั้งคำถามกับชีวิต รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ กลัวความแก่ รวมถึงหลายๆคนนั้นวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง

อาการต่างๆที่พบเห็น

 • รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิต
 • รู้สึกไม่พอใจกับงาน
 • รู้สึกเหมือนชีวิตไร้ความหมาย
 • รู้สึกเหมือนแก่
 • รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิต
 • รู้สึกอยากทำอะไรที่ท้าทาย
 • รู้สึกอยากมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
 • รู้สึกอยากมีแฟนใหม่
 • รู้สึกอยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
 • รู้สึกอยากทำตามความฝัน
 • รู้สึกหงุดหงิดง่าย
 • รู้สึกวิตกกังวล
 • รู้สึกนอนไม่หลับ
 • รู้สึกซึมเศร้า

แนวทางการแก้ไข

 • พูดคุยกับบุคคลใกล้ชิด
 • ปรึกษานักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
 • หากิจกรรมใหม่ ๆ ทำเพื่อเติมเต็มชีวิต
 • เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต
 • ตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิต
 • หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • ฝึกสมาธิ

สาเหตุของการเกิด

 • การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • การเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงาน
 • ปัญหาครอบครัว
 • ปัญหาการเงิน
 • ปัญหาสุขภาพ

สรุป

วิกฤตวัยกลางคนเป็นภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่พบได้บ่อยในบุคคลวัยกลางคน มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาการมีหลากหลาย มีวิธีแก้ไขหลายวิธี

Comments

comments