เพื่อนๆหลายคนที่มีที่ดินอยู่ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินว่างเปล่า ที่ดินรอทำประโยชน์

ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง ที่ดินเชิงพาณิชย์ ทุกคนอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้ว่า

เราจำเป็นต้องเสียภาษีที่ดินกันในทุกๆปี วันนี้พี่หมีจึงนำข้อมูลมาอัพเดทให้ทุกๆ

ท่านได้ทราบกันเพิ่มเติมว่า ที่ดินแต่ละแบบ แต่ละประเภท ต้องเสียภาษีกันเท่าไหร่

ทุกคนจะได้เตรียมเงิน หรือ แบ่งสรรปันส่วนไว้ครับ

โดยเราจะแบ่งรักษาของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักๆได้ทั้งหมด 4 ประเภทดังนี้คือ

ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเพดานภาษีสูงสุด 0.15%

สำหรับเจ้าของที่เป็นบุคคลธรรมดา หากมีที่ดิน
ทำการเกษตร มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับ
การยกเว้นกาษี ส่วนที่ดินที่มูลค่าเกิน 50 ล้าน
จะได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรกแต่ส่วนเกิน 50
ล้านบาทแรก เสียภาษีตามอัตราปกติ
สำหรับเจ้าของที่เป็นนิติบุคคล ก็เสียภาษีที่ดิน
ตามอัตราปกติ

ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยเพดานภาษีสูงสุด 0.30%

สำหรับบ้านหลังหลัก ที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ถ้ามีมูลค่าเกิน 50
ล้านบาท ส่วนที่เกินจะต้องเสียภาษีตามอัตราปกติ
สำหรับเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน (คอนโดมิเนียม หรือสร้างบ้านอยู่
บนที่ดินเช่า) จะได้รับการยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก ส่วนที่เกินจะต้องเสียภาษีที่ดิน
ตามอัตราปกติ
แต่สำหรับคนมีบ้านหลายหลัง ไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ที่ดินหรือบ้าน
หลังที่ 2 จะต้องเสียภาษีทั้งหมด ไม่ได้รับการยกเว้น
ข้อยกเว้น : หากเป็นทรัพย์สินที่ได้รับมรดกมาจะได้ลดภาษีอีก 50%
ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาได้รับมรดกเป็นบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด โดยมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านและใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วย หากจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนวันที่ 13
มี.ค. 2562 จะได้ลดภาษีที่ดิน 50% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย

ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม เพดาภาษีสูงสุด 1.20%

หมายถึง ที่ดินอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรและการอยู่อาศัย เช่น โรงแรม ร้านค้า
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ โรงงาน
หอพักรายวัน บ้านเช่ารายวัน โดยต้องเสียภาษี
ตามอัตราปกติ

ที่รกร้างว่างเปล่า เพดานสูงสุด 3%

ถ้ามีที่ดินเปล่าแต่ปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์
ใดใด จะถูกจัดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสียภาษีแพงที่สุด
และถ้าปล่อยรกร้างไว้นานติดต่อกัน 3 ปี
เมื่อไปเสียภาษีในปีที่ 4 จะถูกเก็บเพิ่มอีก 0.3%
และจะเพิ่มอัตราภาษีอีก 0.3% ในทุก ๆ 3 ปีที่ปล่อย
ที่ดินรกร้าง แต่โดยรวมทั้งหมดแล้ว
จะเก็บภาษีได้ไม่เกิน 3%

ตารางอัตราภาษีที่ดินปี 2565-2566

ขอขอบคุณ Pongpana Estate ขาย-เช่า มินิแฟคตอรี่

https://www.facebook.com/pongpanaestate

เห็นไหมละครับว่า การเสียภาษีที่ดินนั้น เสียตั้งแต่ 0.15% – 1.2% กันเลยทีเดียว

รวมถึงเราแบ่งการเสียภาษีจากมูลค่าของทรัพย์สินที่ดินอีกด้วย

ยังไงก็ลองดูนะครับ ว่าแต่ละประเภทของที่ดินของเราเป็นอย่างไร สู้ๆครับ

Comments

comments