วันนี้ ออกมาเดินเล่นแถวสยาม มาบุญครอง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง เออร้านเดิมๆ ที่เคยเดิน เคยกินก็เปลี่ยนไปอย่างมาก ทำอะไรเสร็จแล้ว ได้ยินมาว่า “พระแม่ลักษมี” สามารถเข้ามาสักการะพระแม่ได้แล้ว ที่ชั้น 4 เกษรวิลเลจ (หัวมุมดาดฟ้า)
เพื่อไม่ให้เสียเวลาจะรอช้าอยู่ไย เดินๆ โดย วิธีการขึ้นไปไหว้ “พระแม่ลักษมี” นั้นไม่ยากเลยครับ เพียงแค่เดินถึงทางเชื่อมจาก BTS เข้าถึงตัวตึก เราจะเห็นบรรไดเลื่อน ให้ขึ้นบรรไดเลื่อนขึ้นมา ซ้ายมือจะเจอสตาบัค ให้เราเลี้ยวขวา แล้วเดินตรงมาเรื่อยๆ มองขวามือเราไว้จะ เจอลิฟท์ เดินเข้ามาแล้วกดเลยครับ ชั้นที่ 4 มีป้ายแปะพร้อมว่า ไปไหว้ “พระแม่ลักษมี”

ก่อนที่เราจะมาไหว้ท่าน เราลองมาดูก่อนว่า “พระแม่ลักษมี” ท่านคือใคร มีที่มาที่ไปอย่างไร และ บทสวดของท่านมีอะไร อย่างไรบ้าง ลองอ่านกันดูครับ

“พระแม่ลักษมี” ท่านคือเทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง
การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ รวมถึงเรื่องความรักด้วย แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู พระแม่ลักษมีมีกำเนิดจากฟองน้ำในคราวที่เหล่าเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต

จึงได้นามว่า ชลธิชา (เกิดแต่น้ำ) หรือ กษีราพธิตนยา (ลูกสาวแห่งทะเลน้ำนม) ในขณะที่ผุดขึ้นมานั้นนั่งมาในดอกบัวและมือถือดอกบัวด้วย จึงมีอีกนามหนึ่งว่า ปัทมา หรือ กมลา

และในคัมภีร์วิษณุปุราณะจะกล่าวไว้ว่า พระแม่ลักษเป็นมารดา พระกามเทพ ด้วยจึงเกี่ยวกับเรื่องความรัก

“พระแม่ลักษมี” เป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายณ์ผู้ดูแลรักษาโลก (หรือพระวิษณุ) อยู่ทุกครั้งไป

เช่น พระวิษณุอวตารเป็น พระราม พระแม่ลักษมีก็ตามไปเกิดเป็น พระนางสีดา และในปางกฤษณาวตาร พระวิษณุอวตารเป็น พระกฤษณะ พระแม่ลักษมีก็ไปเป็น พระนางรุกมิณี หรือ พระนางราธาเทวี

ในหมู่ของผู้เคารพเชื่อว่า “พระแม่ลักษมี” ให้คุณในด้านการทำมาค้าขาย เจรจาต่อรอง การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติแก่ผู้บูชาและประกอบความดีอยู่เป็นนิจ


โดยของไหว้ได้แก่ดอกบัวสีชมพูจำนวน 8 ดอก โดยใช้ดอกบัวในการสักการะพระแม่ลักษมีแต่ถ้าไม่มีดอกบัว สามารถใช้ดอกมะลิ ดอกกุหลาบสีแดงหรือสีชมพูก็ได้ , น้ำอ้อย หรือผลไม้รสอ่อนๆ เช่น มะพร้าว


รวมถึงควรเลือกใส่เสื้อผ้าสีสันสดใส เน้นสีแดง สีขมพู สีส้ม สีบานเย็น ให้รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเอง


เปิดให้สักการะตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.(เตรียมเครื่องสักการะมาด้วยตนเอง เนื่องจากบริเวณศาลไม่มีจำหน่าย)

โดยเราสามารถสวดคาถาตามลำดับที่ให้ไว้ ดังนี้

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3 จบ)

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)

โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์โอม ธะนะ

ประทาไย นะโม นะมะห์โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตานะมัส ตัสไย

นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย นะโม นะมะห์

บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี

โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเยไชยะ มาตา มหาลักษมีสะมะ สะระณะ วันณะวะ ธาระนี ฯ (1 จบ)

ความหมายคือ
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัวขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวงขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล

หลังจากสวดจบ
แนะนำให้ทำการขอพร “พระแม่ลักษมี” เพียง 1 ข้ออย่างตั้งใจแน่วแน่รวมถึงบอกระยะเวลาที่ต้องการพรนั้นให้สำเร็จ จะมีประสิทธิผลมากกว่าขอพรหลายๆข้อแล้วก็ขอไปเรื่อยเปื่อยครับ

Comments

comments