เราทุกคนมีความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก…

เราทุกคนมีความพลัดพรากจากกันเป็นของธรรมดาการที่เราได้พบเจอกันในปัจจุบัน ณ ชาตินี้ เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆอยากให้ใช้เวลาทุกชั่วโมง ทุกนาที ทุกวินาทีของเราให้เป็นช่วงเวลาแห่งการมีความสุขร่วมกันให้มากที่สุด

ตราบที่มันยังมีโอกาสนั้น การที่เราโกรธเกลียด ด่ากันไปมา มันคงไม่ทำให้มีประโยชน์กับเราเพราะสุดท้ายก็ตายจากกันไปแล้วสุดท้ายจะเป็นเราเองต่างหาก ที่กลับมานั่งเสียดายช่วงเวลาเหล่านั้นว่าทำไมวันนั้น วันที่เรายังได้เจอกัน

เราถึงไม่พูด ไม่บอกไป หรือว่า วันนั้น ทำไมเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้ ทำสิ่งไม่ดีไปมันก็ก็ไม่มีประโยชน์แล้ว และสิ่งที่เหลืออยู่นั้น มันจะมีค่าสำหรับพวกเรานั้นได้

เราทุกคนนั้นควรมีพรหมวิหาร 4 ให้แก่กันและกันแล้วพรหมวิหาร 4 นั้นคืออะไรละ?

พรหมวิหาร 4 คือหลักธรรมครองใจคน ที่ทำให้คนปฏิบัติในทางประเสริฐทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยจะประกอบไปด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

ความหมายของข้อปฎิบัติทั้ง 4 มีดังนี้คือ

1. เมตตา : ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข มีความสบายใจ เช่น

การเห็นเพื่อนร่วมงานมีความสุข เราเองที่เป็นหัวหน้าก็ควรเอาใจใส่ดูแล และ สนับสนุการทำงานเพื่อให้เขารู้สึกว่าไม่โโนเดี่ยว รึ มีแรงใจ ทำงาน และ มีความสุขในการทำงานยิ่งๆขึ้นไป

2. กรุณา : ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ชี้แนะ แนวทางของการพ้นทุกข์ เช่น

ในระหว่างการทำงานหาเกิดอุปสรรคและปัญหาต่างๆ เข้ามา สิ่งแรกที่เราควรทำคือ ควรพูดคุยร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไข รวมถึงให้กำลังใจ ให้พลังใจต่อกัน โดยไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นเก็บไว้อยู่ที่คนๆเดียว

3. มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ร่วมยินดีกับความสำเร็จอย่างจริงใจ เช่น

เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงาน ความรัก ครอบครัว

เราควรแสดงความยินดีต่อเพื่อน ทำให้เขามีความภูมิใจ และ รุ้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเขา

4. อุเบกขา : การรู้จักวางเฉย ทำใจเป็นกลาง มีความยุติธรรมต่อตนเองและผู้อื่น เช่น

เราต้องทำตัวเป็นกลาง ยุติธรรมต่อทุกๆคน ช่วยเหลือกันและกัน มีความเท่าเทียมกันไม่เอนเอียงเลือกที่รัก มักที่ชัง

Cr. ทุกๆคนที่พูดและ ผมได้นำมาร้อยเรียงขึ้นมาใหม่

#ชินจัง#ชินจัง#ชินจัง#หมีสายมู#beartellyou#คําคม#ไพ่ชินจัง#คําคม#พรหมวิหาร๔#บทความ

Comments

comments